postgraduaat

Postuniversitair opleidingsprogramma voor afgestudeerden.

Vanaf het academiejaar 2004-2005 werd de bachelor-master structuur, ingevoerd in het Vlaamse hoger onderwijs. Opleidingen hoger onderwijs van 1 cyclus worden bekroond met een diploma van professionele bachelor, het vroegere kandidaatsdiploma werd vervangen door een academische bachelor en een licentiaats- of ingenieursdiploma heet nu een masterdiploma (master). Het decreet op de herstructurering van het hoger onderwijs voerde echter nog een nieuwe titel in, namelijk het postgraduaat. Het gaat om een wettelijk erkende titel, naast de bachelor- en mastertitel, die alleen door universiteiten en hogescholen in het kader van permanente vorming kan worden uitgereikt.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be