tbs

Staat voor ’terbeschikkingstelling’.

Voluit: ’terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking’. Sociaal statuut dat vastbenoemde leerkrachten recht geeft op een uitkering op het moment dat ze geheel of gedeeltelijk hun lesopdracht verliezen (bv. doordat het aantal leerlingen daalt op de school waar ze werken). Het statuut geeft leraren die dat willen bovendien de kans tijdelijk uit de job te stappen zonder gevaar van jobverlies.

De terbeschikkingstelling geeft ook recht op reaffectatie. De terbeschikkinggestelde leerkracht mag een passende betrekking steeds opeisen, maar is ook verplicht om een aangeboden betrekking te aanvaarden. De inrichtende macht van een school moet steeds terbeschikkinggestelde leerkrachten terug aan het werk zetten voor ze een tijdelijke leerkracht aanwerft. Indien de inrichtende macht de terbeschikkinggestelde leerkracht geen gepaste betrekking kan toewijzen, nemen de reaffectatiecommissies deze taak over.

In Nederland wordt de term ’terbeschikkingstelling’ enkel gebruikt als juridische term. Men spreekt er veeleer van wachtgelder.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be