tyltylschool

Vorm van speciaal onderwijs voor kinderen met meervoudige handicaps. Een mytylschool is voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Een van de kenmerkende aspecten van mytyl-/tyltylscholen is dat in een klas of groep naast onderwijs ook revalidatiezorg wordt gegeven.

De naam is overgenomen uit een sprookje van de Belgische schrijver Maurice Maeterlinck, ‘l’Oiseau Bleu’ (De Blauwe Vogel), over het meisje Mytyl en haar broertje Tyltyl.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be