tweede zit

Aan hogescholen en universiteiten kunnen examens worden afgelegd in de eerste en de tweede zittijd (of: ‘zit’). De examens die tijdens de examenperiode in januari en juni afgelegd worden,vinden plaats in de eerste zittijd. Na de eerste zittijd (eind juni-begin juli) volgt een proclamatie. Studenten die niet konden deelnemen aan de examens in de eerste zittijd of die niet voor alle vakken geslaagd waren, kunnen (opnieuw) examens afleggen tijdens de tweede zittijd. Deze wordt eind augustus-begin september georganiseerd.

Let op: voor sommige vakken vindt enkel tijdens de eerste zittijd een examen plaats (bv. vakken waarbij permanent wordt geĆ«valueerd, stages…).

Webapplicatie door ESKIDOOS.be