tko

Staat voor ’tweedekansonderwijs’.

Vorm van volwassenenonderwijs, speciaal in het leven geroepen om volwassenen zonder diploma secundair onderwijs de kans te geven dit diploma alsnog te behalen. Tien centra voor tweedekansonderwijs bereiden cursisten van minimum achttien jaar oud voor om deel te nemen aan de examensessies van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Via die weg kunnen zij een diploma algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs behalen. Twee à drie jaar lang volgen de deelnemers overdag of ’s avonds een vakkenpakket dat ze zelf kunnen kiezen.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be