traditionele vernieuwingsschool

Verzamelnaam voor scholen met een typische filosofische en ideologische achtergrond. In traditionele vernieuwingsscholen wordt ook een uitgesproken mens- en maatschappijbeeld nagestreefd. Men baseert zich voor de vernieuwing van de klaspraktijk op bestaande pedagogische ideeën van o.m. Dalton, Freinet, Steiner, Montessori, jenaplan, Decroly… of men werkt volgens het model van het ervaringsgericht onderwijs.

In Vlaanderen gebruikt men voor deze vormen van onderwijs de verzamelnaam methodeschool.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be