tweedelijnszorg

Zorg voor leerlingen die prioritair is toegewezen aan de Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB). Het gaat hierbij om aspecten van studie- en beroepsoriëntering, leerproblemen, gedragsstoornissen en/of sociaal-emotionele problemen die de school niet weet op te lossen.

Zie ook: eerstelijnszorg.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be