tso

Staat voor ’technisch secundair onderwijs’.

Algemeen en technisch-theoretisch onderwijs, vaak aangevuld met praktijklessen, dat jongeren zowel een beroep aanleert als hen in staat stelt hoger (technisch) onderwijs te volgen. Jongeren die afstuderen behalen een diploma tso. Daarnaast kunnen zij een kwalificatiegetuigschrift
behalen.

Deze onderwijsvorm biedt een algemene en technische vorming. Er zijn opleidingen die voorbereiden op hoger onderwijs enerzijds en opleidingen die mikken op tewerkstelling of op een zevende specialisatiejaar anderzijds.

Bij opleidingen die voorbereiden op hoger onderwijs vindt men vaak de term ‘wetenschappen’ terug, bv. techniekwetenschappen, industriële wetenschappen en grafische wetenschappen. De term ’technieken’, zoals in houttechnieken, elektrotechnieken, grafische technieken enz. verwijst naar opleidingen die leerlingen beëindigen in het secundair onderwijs.

In sommige opleidingen kunnen leerlingen daarna een zevende specialisatiejaar volgen en een kwalificatiegetuigschrift behalen, dat een gespecialiseerde beroepskennis aanduidt.

Het tso is vergelijkbaar met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be