Agentschap voor Integratie en Inburgering

Het Agentschap voor Integratie en Inburgering gaat uit van de Vlaamse Overheid en voert de algemene doelstelingen van het Vlaamse integratiebeleid uit.

De opdrachten van het Agentschap bestaan uit:

  • Inburgeringstrajecten en een vormings- en begeleidingsaanbod opzetten voor personen van vreemde herkomst
  • De toegankelijkheid van voorzieningen voor personen van een vreemde herkomst vergroten via taalbeleid, integratiewerk, juridisch advies en dienstverlening voor sociaal tolken en vertalen
  • Een inclusief en gecoƶrdineerd integratiebeleid faciliteren door advies en ondersteuning te bieden
  • Een bijdrage leveren aan het maatschappelijk draagvlak voor het samenleven in diversiteit

Sinds 1 januari 2015 maken de Huizen van het Nederlands deel uit van het agentschap.

Voor respectievelijk Gent, Brussel en Antwerpen bestaan er nog stedelijke agentschappen voor integratie en inburgering:
In-Gent, Atlas en Huis van het Nederlands Brussel.

Meer informatie op www.integratie-inburgering.be.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be