asbo

Staat voor ‘aanvullend secundair beroepsonderwijs’.

Dit is de oude benaming voor de vierde graag van het beroepsonderwijs dat aansluit op het beroepssecundair onderwijs (bso). Het aanvullend secundair beroepsonderwijs bestond uit drie afdelingen: kunst, kleding en verpleging. Sinds het schooljaar 2008-2009 werd de vierde graad van het bso omgevormd tot HBO5.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be