AHOVOKS

Staat voor ‘Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen’. Ahovoks is een uitvoerend agentschap binnen het Ministerie van Onderwijs dat zich inzet voor de totstandkoming van einddoelen en kwalificaties en ook bevoegd is voor studietoelagen.
Het is de nieuwe benaming voor de Entiteit Curriculum (daarvoor Dienst voor Onderwijsontwikkeling genoemd).

Meer informatie op de website van Ahovoks.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be