atheneum

Een van de drie schooltypes van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Andere schooltypen in het vwo zijn het gymnasium en het lyceum.
Aan het atheneum wordt geen Grieks en Latijn gegeven. In sommige gevallen is het mogelijk deze vakken als keuzevak te volgen. Het vwo is de vervolgopleiding na het basisonderwijs die voorbereidt op een studie aan de universiteit en duurt zes jaar.

Opgelet: in Vlaanderen heeft atheneum een andere betekenis.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be