aanvullende lestijden

Extra subsidie die aan scholen van overheidswege wordt uitgekeerd om bovenop het gewone lesurenpakket bijkomende lesuren te organiseren voor godsdienst, niet-confessionele zedenleer en lichamelijke opvoeding. Verder worden ook aanvullende lestijden geboden voor het voeren van een gelijkekansenbeleid (GOK) en voor leerlingen met speciale zorgbehoeften.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be