aanwendingsplan

Plan waarin scholen beschrijven op welke wijze bv. extra lestijden worden aangewend en dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan bv. de overheid. Het plan kan voorwerp zijn van inspectie en/of voorwaarde om een subsidie te krijgen/behouden. Voor bv. onderwijsbeleid voor migranten, maatregelen voor de schooljaren 2005-2006 tot en met 2007-2008, bevat het aanwendingsplan een omschrijving van wat de school zal doen op de verschillende actieterreinen: intercultureel onderwijs, taalvaardigheid Nederlands, preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerproblemen en betrokkenheid van de ouders. De acties worden verantwoord in functie van de doelstellingen (het schoolwerkplan, het pedagogisch project, de situatie) van de school, en van de reeds gevoerde acties in eerdere stadia. Hiertoe wordt duidelijk vermeld hoe en met welk resultaat de reeds ondernomen acties geëvalueerd zijn. Al deze acties moeten ook controleerbaar zijn voor de inspectie. Daarnaast moet het schoolbestuur in haar aanwendingsplan een aantal verbintenissen aangaan:

  1. een contract afsluiten om ouders bij het beleid te betrekken;
  2. samenwerken met het CLB;
  3. (na)vorming volgen;
  4. de begeleiding bij het beleid betrekken.
Webapplicatie door ESKIDOOS.be