ama

Staat voor ‘alleenstaande minderjarige asielzoeker’.

Asielzoeker jonger dan achttien jaar die alleen, dat wil zeggen zonder meerderjarige bloed- of aanverwant, naar Nederland of België komt. Een meerderjarige bloed- of aanverwant kan een ouder zijn of ook bijvoorbeeld een meerderjarige broer.

In Vlaanderen is de gangbare term niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV )

Webapplicatie door ESKIDOOS.be