aio

Staat voor ‘assistent in opleiding’. De term is sinds 2004 vervangen door promovendus.

De universitaire doctorandus– of mastertitel geeft toegang tot universitaire promotie, met name de graad van doctor (dr., of in het buitenland: Ph.D.). De promovendus die dit in de hoedanigheid van assistent in opleiding (aio) doet, is als werknemer in dienst van de universiteit. Onder de begeleiding van de promotor werkt hij of zij gedurende vier jaar aan zijn proefschrift.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be