GOK

Staat voor ‘gelijke onderwijskansen’. Door de Vlaamse overheid bij wet (decreet) geregeld geïntegreerd ondersteuningaanbod dat alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden wil bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het decreet wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus. Het beleid Gelijke Onderwijskansen (of gelijkekansenbeleid) bestaat uit drie onderdelen:


  1. inschrijvingsrecht (GOK I): het recht op inschrijving van een kind in een school naar keuze en de wijze waarop dit recht wordt verzekerd;
  2. zorg (GOK II): een geïntegreerd ondersteuningsaanbod dat de scholen de mogelijkheid biedt een zorgbrede werking te ontwikkelen gericht op kansarme kinderen;
  3. maatwerk in samenspraak (GOK III).

Website: www.ond.vlaanderen.be/GOK.

In Nederland vergelijkbaar met gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa).

Webapplicatie door ESKIDOOS.be