geïntegreerd onderwijs

Deze term wordt in Nederland gebruikt voor:

  1. koppelingen tussen het algemeen voortgezet onderwijs (avo) en het beroeps– en/of praktijkgericht onderwijs. In de volwasseneneducatie wordt in dat verband ook gesproken van geïntegreerde trajecten;
  2. onderwijs waarbij verschillende vakken op een geïntegreerde manier worden gegeven, bijvoorbeeld in probleemgeoriënteerd onderwijs.

Soms wordt de term ‘geïntegreerd onderwijs’ in Nederland ook als synomiem gebruikt voor inclusief onderwijs.

Opgelet ‘geïntegreerd onderwijs’ heeft in Vlaanderen een andere invulling.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be