graduaat

Tot 2003 de benaming van een driejarige opleiding aan een hogeschool in Vlaanderen, vergelijkbaar met het Nederlandse hoger beroepsonderwijs (hbo).

Het decreet van de Vlaamse overheid van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen stelt dat graduaatsdiploma’s die vóór het academiejaar 2004-2005 afgeleverd zijn door instellingen voor hoger onderwijs met volledig leerplan of door de centrale examencommissie, zijn gelijkgeschakeld met de graad van ‘bachelor’.

Meer info over graduaat.

Meer info over bachelor-masterstructuur.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be