geïntegreerde lerarenopleiding

Deze lerarenopleidingen worden georganiseerd als bacheloropleiding in het onderwijs. Zij kunnen leiden naar een diploma van kleuteronderwijzer, leraar in het lager onderwijs (onderwijzer) of leraar in het secundair onderwijs.
Deze opleidingen worden aangeboden in hogescholen en studenten kunnen ermee starten onmiddellijk na hun secundair onderwijs. De studenten verwerven in de geïntegreerde lerarenopleiding zowel een vakinhoudelijke kennisbasis als pedagogische en didactische competenties. Daarin ligt het verschil met de specifieke lerarenopleiding.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be