Gemeenschappelijk Europees Referentiekader

Het Common European Framework of Reference of het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader is ontwikkeld in opdracht van de Raad van Europa als een ijkpunt voor de beschrijving van taalvaardigheidsniveaus voor de verschillende Europese talen. Instellingen in verschillende Europese landen kunnen dit referentiekader gebruiken om het niveau van hun cursussen, materialen, diploma’s en certificaten te situeren.

De niveaus worden beschreven aan de hand van zogenaamde ‘can do-statements’. Voor ieder niveau wordt per vaardigheid aangegeven waartoe men in staat is. Naast niveaus voor de vier algemene vaardigheden (spreken, luisteren, schrijven en lezen), worden ook niveaus aangeduid voor zeer specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld uitspraak of het houden van presentaties.

Meer info: op de website van de Raad van Europa.

Een Nederlandse vertaling van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader is beschikbaar op het Taalunieversum

Webapplicatie door ESKIDOOS.be