gip

Staat voor ‘geïntegreerde proef’.

Proef waarin beroepsvaardigheden, manuele vaardigheden, algemene kennis en communicatievaardigheden evenwichtig en aangepast aan de studierichting aan bod komen. Ze wordt afgelegd door leerlingen die het laatste jaar van het beroepssecundair onderwijs (bso) volgen. Als een leerling nog een aansluitend homologatiejaar (zevende jaar) volgt, leggen ze opnieuw een geïntegreerde proef af.

De gip is voor de leerling een aanleiding om in een realistisch kader beroepsvaardigheden geïntegreerd aan te leren en dit gedurende een heel schooljaar. Doel van de proef is aan te tonen dat de leerling gestructureerd mondeling en schriftelijk kan rapporteren en vragen beantwoorden en geleidelijk complexere taken kan uitvoeren waarin verschillende deelvaardigheden aan bod komen.

De gip moet een duidelijk beeld geven van de rijpheid van de leerling om deel te nemen aan het beroepsleven en om te functioneren in het maatschappelijk proces en is één van de elementen waardoor de delibererende klassenraad zich zal laten leiden bij zijn eindoordeel over de leerling.

In Nederland vergelijkbaar met het profielwerkstuk.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be