gymnasium

Een van de drie schooltypen van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) voor leerlingen van twaalf tot achttien jaar. Andere schooltypes in het vwo zijn het atheneum en het lyceum. Op het gymnasium zijn Grieks en Latijn verplicht (voor een leerling die later bepaalde studies wil doen, bv. dokter, is kennis van klassieke talen bijna een vereiste). Binnen het vwo is het gymnasium dus de moeilijkste studie.
Het vwo is een vervolgopleiding na de basisschool, ze duurt zes jaar en leidt op voor een studie aan de universiteit.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be