gon

Staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’.

Met geïntegreerd onderwijs wordt in Vlaanderen een regeling aangeduid die is bedoeld om jongeren met een handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs. Hiervoor krijgt deze school hulp van een school voor buitengewoon onderwijs (bo), die daarvoor aanvullende lestijden krijgt (het GON-pakket).

Het geïntegreerd onderwijs kan georganiseerd worden in het kleuter-, lager , secundair en hoger onderwijs (maar niet in het universitair onderwijs). De begeleiding van GON-leerlingen in het hoger onderwijs gebeurt door een school voor buitengewoon secundair onderwijs (buso), omdat er in geen scholen voor buitengewoon hoger onderwijs bestaan.

Opgelet: geïntegreerd onderwijs is niet helemaal hetzelfde als inclusief onderwijs, al worden beide termen vaak wel door elkaar gebruikt.

In Nederland bedoelt men met dit begrip dan weer vaak iets anders.

Meer info: op de website van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be