OHO

Staat voor ‘Open Hoger Onderwijs’.

Wie op latere leeftijd (nog) een diploma wil behalen, maar een gewoon studieprogramma niet kan combineren met werk of gezin, kan een opleiding volgen binnen het Open Hoger Onderwijs (OHO). De opleidingen binnen het OHO kenmerken zich door het feit dat ze individueel en van op afstand gevolgd kunnen worden. Het OHO biedt een ruim en gevarieerd aanbod aan opleidingen, zowel op universitair als op niet-universitair niveau. Het diploma dat via het OHO behaald wordt is gelijkwaardig aan een diploma dat behaald wordt in het dagonderwijs.

Zie ook: Open universiteit

Webapplicatie door ESKIDOOS.be