onthaalonderwijs

Onderwijs bestemd voor anderstalige nieuwkomers. Het is bestemd voor kinderen die onlangs in België zijn aangekomen. Het onthaalonderwijs wil hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in het reguliere onderwijs en de samenleving.

Het onthaalonderwijs in het basisonderwijs verschilt van het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs. Daar waar de anderstalige nieuwkomers in het secundair gedurende een jaar een Nederlands taalbad krijgen om daarna naar het regulier onderwijs over te stappen worden de anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs van meet af aan deels afzonderlijk onderwezen en deels samen met de kinderen in de reguliere klas.

Zie ook: inburgering en OKAN

Webapplicatie door ESKIDOOS.be