onderwijsnummer

Uniek nummer voor elke leerling die in Nederland door de overheid gesubsidieerd onderwijs volgt. Het onderwijsnummer is hetzelfde als het sofinummer dat door de Belastingdienst wordt toegekend. Leerlingen uit het buitenland of leerlingen die (nog) niet legaal in Nederland verblijven en onderwijs volgen, krijgen via de school een alternatief nummer. De school vraagt dit nummer aan bij de informatiebeheerGroep (IB-Groep).

De invoering van het onderwijsnummer startte in 2002 in het voortgezet onderwijs (vo), in 2003 in het beroeps- en volwassenenonderwijs (bve) en het agrarisch onderwijs en in 2005 in de basisscholen en het hoger onderwijs (ho).


Het onderwijsnummer maakt het gemakkelijker voor de rijksoverheid en de gemeenten om onderwijsbeleid te ontwikkelen. Ook kan dat beleid gemakkelijker worden gecontroleerd. Zo kan informatie over bijvoorbeeld naleving van de leerplicht, het voortijdig schoolverlaten of inburgering van nieuwkomers gebaseerd worden op meer betrouwbare gegevens. Ook voor de scholen is het onderwijsnummer handig; ze hoeven minder vaak gegevens door te geven, waardoor de administratieve last afneemt. Bovendien kan het ministerie beter controleren of de scholen het overheidsgeld ontvangen waar ze recht op hebben.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be