OK

Staat voor ‘Onderwijskansen’.

Beleid dat gericht is op gelijke onderwijskansen voor elke lerende.
Scholen kunnen te maken krijgen met problemen die hun mogelijkheden te boven gaan. Vaak gaat het daarbij om een combinatie van problemen: de buurt waar de school zich bevindt is verpauperd en onveilig, ouders kampen met werkloosheid, armoede en verslavingsproblematiek, kinderen hebben sociaalemotionele problemen, en zowel de leerlingen als hun ouders beheersen het Nederlands slecht. Vooral scholen met veel achterstandsleerlingen krijgen vaak te maken met dit soort complexe problemen.

Omdat de scholen de problemen zelf niet of nauwelijks kunnen oplossen, komt de kwaliteit van het onderwijs in het geding. In 2000 is daarom het onderwijskansenbeleid (OK-beleid) van start gegaan. In het OK-beleid werken scholen, schoolbesturen en gemeenten intensief samen om concrete problemen in en rond individuele scholen op te lossen.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be