ovb

Staat voor ‘onderwijsvoorrangsbeleid’.

Vorm van zorgverbreding die zijn oorsprong vindt in de leerproblemen van allochtone kinderen en jongeren. Ovb-scholen zijn scholen die in aanmerking komen voor extra overheidssubsidies voor onderwijs aan anderstalige leerlingen. Scholen kunnen die subsidies gebruiken om een extra leerkracht aan te trekken.

Met die subsidies kunnen scholen werken op vier domeinen: taalvaardigheid, intercultureel onderwijs, preventie/remediëring en schoolopbouwwerk (betrokkenheid ouders). Om de subsidies te krijgen, moeten scholen aan een aantal voorwaarden voldoen, bv. een minimumaantal anderstalige leerlingen tellen.

Sinds het schooljaar 2001-2002 spreekt met niet langer van ovb en zorgverbreding afzonderlijk, maar van GOK (gelijke onderwijskansen). Niet enkel scholen met migrantenkinderen maar elke Vlaamse school krijgt dan een subsidie om kinderen met leer- en/of ontwikkelingsachterstand extra begeleiding te geven.

Opgelet: in Nederland heeft de term onderwijsvoorrangsbeleid een andere invulling.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be