onderwijsassistent

Assistent die ondersteuning biedt aan de leraar in de onderbouw (groep 1 tot en met 4) van het reguliere basisonderwijs.

Onder verantwoordelijkheid van de leraar verrichten onderwijsassistenten eenvoudige, routinematige onderwijsinhoudelijke taken en begeleiden ze leerlingen bij het verwerven van vaardigheden. Ook kunnen onderwijsassistenten kleine groepen met langzame of juist snelle leerlingen ondersteunen. Verder kunnen zij ertoe bijdragen dat kinderen sociale en andere vaardigheden aanleren, zoals ‘luisteren’, ‘opruimen’ of ‘vragen stellen’. Ten slotte kunnen de assistenten helpen om lesmateriaal samen te stellen voor bijzondere projecten. Onderwijsassistenten hebben geen volwaardige lerarenopleiding gevolgd en hebben dus ook minder bevoegdheden.

In het (voortgezet) speciaal onderwijs (so). heet deze functie klassenassistent.

Zie ook: lerarenondersteuner.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be