onderwijsnet

Onderwijsnetten of -koepels zijn representatieve verenigingen van inrichtende machten van scholen. Als overkoepelende
organisatie nemen zij bepaalde verantwoordelijkheden van de scholen over, bv. leerplannen en lessenroosters opstellen. Traditioneel onderscheidt men drie
onderwijsnetten:

  1. het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!-onderwijs): overkoepelt alle scholen waarvan de Vlaamse Gemeenschap de inrichtende machten is

  2. het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs (OGO): omvat alle scholen georganiseerd door een gemeente, stad of provincie; de inrichtende machten van
    dit onderwijs zijn verenigd in twee koepels, het Onderwijssecretariaat van de Steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) en het Provinciaal
    Onderwijs (POV).

  3. het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) : overkoepelt alle scholen waarvan de inrichtende macht een vrije vereniging of private instantie is die onderwijs organiseert vanuit de katholieke geloofsovertuiging.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be