STEM

Staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics. Dit verwijst naar een actieplan van de Vlaamse Regering dat loopt van 2012-2020 met de bedoeling om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren.

In het actieplan zijn acht doelstellingen opgenomen die de Regering hoopt te realiseren tegen 2020. Zo wil de Regering het STEM-onderwijs aantrekkelijker maken, ondersteuning bieden aan leraren, opleiders en begeleiders, het proces van studie-en loopbaankeuze verbeteren, de samenwerking tussen de bedrijven en het onderwijs stimuleren en meer meisjes in STEM-opleidingen krijgen.

Sinds 2015 organiseren heel wat Vlaamse scholen in het eerste jaar van de A-stroom van het secundair onderwijs de optie STEM, naast bijvoorbeeld de optie Latijn.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be