schoolstrijd

Aanslepend conflict over de ongelijkheid (o.a. qua financiering) tussen vrij en officieel onderwijs. De strijd zorgde tijdens de jaren 50 voor heel wat sociale onrust en werd uiteindelijk in 1958 beslecht met het schoolpact. Dat is een overeenkomst die de wettelijke gelijkwaardigheid regelt van het vrije met het staatsonderwijs, en die een einde maakt aan de schoolstrijd. Leerkrachten van het vrij onderwijs gaan evenveel verdienen als hun collega’s in het staatsonderwijs, en door de gelijkschakeling van de criteria voor de schoolbevolking krijgt het vrij onderwijs er heel wat klassen bij. Die het wél zelf moet bouwen, want de staat komt niet tussen in de bouw van vrije scholen. De werkingskosten van het vrij onderwijs worden opgetrokken tot driekwart van die van het staatsonderwijs.

Ook Nederland kende zijn schoolstrijd.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be