schoolbegeleidingsdienst

Regionale begeleidingsdienst voor scholen, ook wel ‘onderwijsbegeleidingsdienst’ of ‘centrum voor educatieve dienstverlening’ genoemd. De dienst is gespecialiseerd in het oplossen van problemen bij leerlingen. Hij kan leerlingen testen, vaststellen wat er mis is en een begeleidingsplan opstellen. Een schoolbegeleidingsdienst beschikt voor elk leerprobleem over gespecialiseerd oefenmateriaal en kan een belangrijke rol spelen bij het tot stand brengen van extra hulp aan een kind, in welke vorm dan ook.

De Nederlandse schoolbegeleidingsdiensten zijn verenigd in de organisatie EDventure (www.edventure.nu).

De Vlaamse tegenhanger is niet de gelijksoortig klinkende term pedagogische begeleidingsdienst maar wel het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be