schooldoorlichting

Inspectie van een school door een team van overheidsinspecteurs. Het team blijft gemiddeld een zestal dagen ter plaatse en licht de school door volgens vooraf bepaalde criteria (zie: CIPO-model).
De resultaten van de doorlichting komen in een doorlichtingsrapport. Scholen kunnen drie soorten beoordelingen krijgen:

  • positief;
  • positief onder voorbehoud (de school moet binnen een vastgestelde termijn een of meer punten verbeteren);
  • negatief.

Als het verdict negatief is, kan de school zijn overheidssubsidie verliezen.

In Nederland vergelijkbaar met integraal schooltoezicht.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be