studiehuis

Vorm van begeleid zelfstandig leren (bzl) voor de leerjaren 4-5 van het hoger algemeen voorgezet onderwijs (havo) en leerjaren 4-6 van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Het studiehuis houdt in dat leerlingen in toenemende mate hun eigen studie plannen en meer zelfstandig en in groepjes opdrachten uitvoeren. De rol van de docent verschuift van lesgeven naar begeleiden, hij zal dus minder frontaal lesgeven. Het studiehuis moet de leerlingen helpen hun studievaardigheid te vergroten en ze beter voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs. Het woord ‘studiehuis’ wil het verschil duidelijk maken met de gebruikelijke schoolroutine van een vast rooster, vaklokalen, lesuren enz. In het studiehuis gaat het om leren leren.

Het concept van het studiehuis wil daarnaast twee problemen oplossen:

  1. de veelvoorkomende demotivatie, consumptiegerichte houding en uitval (drop-out)als gevolg van een door leerlingen als saai, schools en kunstmatig ervaren leeromgeving;
  2. het door het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt gevraagde vermogen van jongeren om zelfstandig te kunnen plannen en blijven leren, flexibel en met inzicht om te kunnen gaan met nieuwe situaties, en niet bang te zijn om verantwoordelijkheid te nemen.

Zie ook: het nieuwe leren.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be