schoolplicht

Niet te verwarren met: leerplicht

In Vlaanderen:
In Vlaanderen bestaat leerplicht voor alle zes- tot achttienjarigen. Leerplicht betekent dat ouders de plicht hebben hun kind te laten leren. In Vlaanderen, net zoals in heel België, is er echter geen schoolplicht. Kinderen moeten dus niet noodzakelijk naar school om te leren. Thuisonderwijs is ook mogelijk. Dat moeten ouders zelf organiseren en bekostigen. De onderwijsinspectie kan bovendien altijd komen controleren of het kind thuis effectief onderwezen wordt. Als de inspectie tweemaal een negatieve evaluatie geeft, zal het kind verplicht ingeschreven worden in een school.

In Nederland:
In Nederland is elk kind van vijf tot en met zestien jaar leerplichtig en tegelijk schoolplichtig. Thuisonderwijs is niet wettelijk geregeld en wordt slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan. Jongeren ouder dan zestien zijn nog een jaar gedeeltelijk leer- en schoolplichtig.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be