Syntra

Opleidingsnetwerk voor zelfstandige ondernemers in Vlaanderen, gesubsidieerd door de overheid (meer bepaald door het Syntra Vlaanderen). De lesplaatsen van Syntra (voorheen de ‘Centra voor Middenstandsopleiding’) zijn verdeeld in vijf koepels. Hun aanbod omvat opleiding, vorming en begeleiding.

Binnen het Syntra-aanbod kan men drie opeenvolgende niveaus onderscheiden:

  1. de leertijd: beroepsopleiding voor leerjongeren vanaf 15-16 jaar;
  2. de ondernemersopleiding: basisvorming die voorbereidt op een zelfstandig beroep;
  3. de voortgezette vorming: verzamelterm voor allerlei vormingsactiviteiten voor zelfstandigen, bedrijfsleiders en hun naaste medewerkers.

Website: www.syntravlaanderen.be.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be