slo

Staat voor ‘specifieke lerarenopleiding’.

Opleiding van 60 studiepunten die leidt tot het diploma van leraar. De specifieke lerarenopleiding wordt zowel aangeboden door universiteiten en hogescholen als door centra voor het volwassenenonderwijs.

De specifieke lerarenopleidingen vervangen de academische initiële lerarenopleiding (AILO), de initiële lerarenopleiding van academisch niveau (ILOAN) en het getuigschrift pedagogische bekwaamheid (GPB).

De diploma’s van alle specifieke lerarenopleidingen zijn evenwaardig.
De specifieke lerarenopleiding is te onderscheiden van de geïntegreerde lerarenopleiding.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be