M-decreet

Het M-decreet verwijst naar het Vlaamse decreet van 21 maart 2014 dat bepaalt hoe Vlaamse scholen moeten omgaan met leerlingen die door een beperking specifieke onderwijsbehoeften hebben. Het decreet legt vast dat een leerling met specifieke onderwijsbehoeften het recht heeft om zich in te schrijven in een reguliere school.

Om aan de behoeften van de leerlingen te voldoen bouwt de school een zorgcontinuüm uit en gaat voor elke individuele leerling na welke redelijke aanpassingen of maatregelen de leerling nodig heeft om les te kunnen volgen in het reguliere onderwijs.

Door de maatregelen beschreven in het decreet staat de term quasi synoniem voor inclusief onderwijs. Voortaan moeten leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoveel mogelijk les volgen in het reguliere onderwijs. Daarbij worden ze ondersteund door experts uit het buitengewoon onderwijs.

Het Nederlandse equivalent hiervoor is passend onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be