montessorischool

Methodeschool volgens de pedagogiek van Maria Montessori.
De montessorionderwijsmethode is gebaseerd op individualisering, zelfwerkzaamheid en niet-cognitieve vakken en vertrekt vanuit de spontane bezigheid van het kind.
In Vlaanderen komen relatief weinig montessorischolen voor. In Nederland zijn ze courant aanwezig (ruim 150 in Nederland).

Maria Montessori (1870-1951) was een Italiaanse arts, die belangrijke ontdekkingen deed over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.
Montessori basisscholen zijn scholen zonder lessenrooster, zonder zittenblijven en zonder cijferbeoordelingssysteem. Kinderen blijven telkens drie jaar bij één leid(st)er. Centraal staan respect voor het kind, ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en individuele begeleiding.
Het montessoriconcept klinkt door in de huidige trend naar studiehuis en leren leren.

Zie ook: traditionele vernieuwingsschool.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be