mlk

Staat voor ‘moeilijk lerende kinderen’.

Onderwijs voor moeilijk lerende kinderen is een vorm van speciaal basisonderwijs. Sinds 1998 zijn er geen afzonderlijke scholen meer voor moeilijk lerende leerlingen (mlk-scholen), scholen voor leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom-scholen) en de afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk-afdelingen). Voor leerlingen met dit soort problemen zijn er nu de speciale scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs (zie: speciaal onderwijs).

Webapplicatie door ESKIDOOS.be