mms

Staat voor ‘middelbare meisjesschool’.

De middelbare meisjesschool (mms) is een oude, vijf jaar durende Nederlandse onderwijsvorm. De mms werd speciaal opgericht voor meisjes en was wat betreft het curriculum vergelijkbaar met de hbs (het latere havo).

Het eindexamen mms gaf geen toelating tot de universiteit. Wel werd men toegelaten tot een aantal voortgezette middelbare opleidingen (tegenwoordig hbo-opleidingen), zoals de kweekschool, de kunstacademie en de school voor maatschappelijk werk.

De mms en hbs werden door de Mammoetwet in 1968 gereorganiseerd tot havo en atheneum als voorbereiding op het hoger respectievelijk wetenschappelijk onderwijs (wo).

Webapplicatie door ESKIDOOS.be