mavo

Staat voor ‘middelbaar algemeen voortgezet onderwijs’.

Voor 1999 één van de drie types voortgezet onderwijs (vo), naast het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Mavo-onderwijs duurt vier jaar, voor leerlingen van twaalf tot zestien jaar. Het bereidt leerlingen voor op het beroepsonderwijs of de laatste twee jaar van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo).
Sinds 1 augustus 1999 is het mavo samen met het vbo en sommige vormen van voortgezet speciaal onderwijs (vso) samengevoegd tot het vmbo, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

Opgelet: in Vlaanderen staat de afkorting mavo voor maatschappelijke vorming.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be