modularisering

Experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel dat jongeren meer kansen wil bieden op de arbeidsmarkt en dat onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar wil brengen. Omdat een behoorlijk aantal Vlaamse jongeren het leerplichtonderwijs (leerplicht) verlaat zonder diploma wordt het onderwijsaanbod van beroepsopleidingen gemodulariseerd. Dit gebeurt in het bso, in opleidingsvorm 3 en 4 van het buso en in het dbso.

Concreet betekent dit dat leerlingen die hun schoolloopbaan niet afmaken of niet slagen, een getuigschrift krijgen voor die vakken of vakkengroepen waarvoor ze wel geslaagd zijn. Deelcertificaten geven toegang tot de arbeidsmarkt of tot vervolgonderwijs. Door de opleidingsstructuur en de verschillende onderdelen daarvan af te stemmen op de gevraagde kwalificaties, worden het onderwijsaanbod en de arbeidswereld dichter bij elkaar gebracht.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be