mbo

Staat voor ‘middelbaar beroepsonderwijs’.

Vorm van voortgezet onderwijs (vo). Het mbo behoort tot de tweede fase van het voortgezet onderwijs, duurt vier jaar en is bedoeld voor leerlingen van zestien tot twintig jaar. Er worden zowel algemene als beroepsgerichte vakken gegeven.
In het mbo stromen leerlingen door naar een baan of naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het mbo leidt vooral op tot functies bij overheid, handel en industrie, type filiaalchef, afdelingschef, onderofficier in het leger, etc.

Het omvat twee leerwegen:

  1. de beroepsbegeleidende leerweg (bbl, mbo-werkend leren)
  2. de beroepsopleidende leerweg (bol, mbo-dagonderwijs)

Er bestonden in Nederland honderden mbo-instellingen. Vandaag zijn die gefuseerd tot 65 instellingen, waaronder 44 regionale opleidingscentra (zie roc).

Opgelet: in Vlaanderen heeft middelbaar beroepsonderwijs een andere betekenis. Het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland is in Vlaanderen te vergelijken met de beroepsgerichte opleidingen van het tso en het bso.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be