mo

Staat voor ‘maatschappijoriëntatie’.

In Nederland:

Oude benaming voor Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS), een vak in het inburgeringsprogramma van migranten. Zie ook: Bureau voor Nieuwkomers.

In Vlaanderen:

  1. Vak in de basiseducatie en als dusdanig een onderdeel van het inburgeringstraject dat een eerste aanzet biedt tot zelfstandig functioneren in de maatschappij. Voorbeelden: theorie rijbewijs, geheugentraining, gezinsleren, actief burgerschap (verkiezingen) enz.
  2. Minder gebruikte term voor een vak in het basisonderwijs.

Zie ook: wereldoriëntatie.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be