IB-groep

Staat voor ‘Informatiebeheergroep’. Sinds 2010 is de IB-groep samen met de Centrale Financiën opgegaan in de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De Informatiebeheergroep voerde tot 2010 als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal onderwijswetten en -regelingen uit.

De kerntaken van de IB-Groep waren financiering, informatiebeheer en het organiseren van examens:

  • verstrekken van studiefinanciering, ov-studentenkaart en tegemoetkoming schoolkosten;
  • verzorgen van het proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs;
  • innen van lesgelden en studieschulden;
  • beheren van diverse onderwijsgerelateerde basisregistraties, waaronder het Basisregister Onderwijsnummer;
  • erkennen van diploma’s;
  • organiseren van staats- en schoolexamens (o.a. het staatsexamen NT2).

De afnemers waren de individuele onderwijsvolgers en onderwijsorganisaties in Nederland.

Website: https://www.duo.nl.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be