IBO

In Nederland:

Staat voor ‘Interdepartementaal beleidsonderzoek’.

Een interdepartementale beleidsonderzoeken vindt plaats in opdracht van het kabinet en wordt uitgevoerd door interdepartementale werkgroepen. IBO’s zijn ambtelijke onderzoeken die onafhankelijk van de politiek worden uitgevoerd. De taakopdrachten worden jaarlijks gepubliceerd in een bijlage van de Miljoenennota. Het Ministerie van Financiën coördineert IBO’s en voert ze uit in samenwerking met de vakministeries.

Wesbite: www.rijksfinancien.nl/beleidsevaluatie/ibo

In Vlaanderen:

Staat voor ‘Individuele Beroepsopleiding’.

Formule waarbij een bedrijf een werkzoekende een opleiding geeft. Het bedrijf betaalt geen loon, geen rijkssociale zekerheid, enkel een productiviteitspremie. Wordt deze opleiding succesvol afgerond, dan is het bedrijf verplicht om de cursist aan te werven met een contract voor onbepaalde duur.

Website: www.vdab.be/ibo

Opgelet: niet te verwarren met individueel beroepsonderwijs in Nederland.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be