inschrijvingsverslag

Een leerling wordt enkel doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs na multidisciplinair overleg op school of na een medisch onderzoek. De resultaten daarvan worden opgenomen in het inschrijvingsverslag. Meestal wordt dit opgesteld door een CLB. Het inschrijvingsverslag bestaat uit een inschrijvingsattest en een verantwoordingsprotocol. Met dit verslag kan de leerling worden ingeschreven in een school voor buitengewoon onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be